top of page

Så investerar du i framtidens tillväxtbolag


Daniel Isaacs, medgrundare av Sircular ger sina konkreta tips för att hitta framtidens tillväxtbolag:


“Framtiden ligger i händerna på entreprenörer och lönsamma bolag som har en positiv påverkan på vår värld, säger Daniel Isaacs”

De senaste åren har har värderingarna av techbolag varit höga och förväntan på exponentiell tillväxt nästintill självskriven. Förutom att 2021 var ett börsår med historisk uppgång, såg vi rekord i antalet börsintroduktioner. Trots till synes gynnsamma förutsättningar, sjönk två tredjedelar av bolagen i värde efter noteringen.


Med facit i hand var årets initialt höga värderingar på börsen i allmänhet och i techbolagen i synnerhet ett önsketänkande. Börsen har fått en välbehövlig avkylning, styrd av hög volatilitet, krig i Europa, hög inflation, avtagande tillväxt och centralbanker som stramar åt världsekonomin.


Men vad är framtiden utan teknik? Oavsett den bubbla vi sett hos techbolagen under våren är teknik den drivande faktorn framåt. Den exponentiellt snabba teknikutvecklingen är här för att stanna och utvecklingstakten kommer att öka. Skillnaden ligger i hur tekniken används och vilket värde den skapar.


“Framtiden ligger i händerna på snabbtänkande bolag och entreprenörer. I vårt samarbete med Norrsken, en av världens största acceleratorer, ligger allt fokus på bolag som har en positiv påverkan på vår värld. Det kommer vara en avgörande faktor för framtidens bolag”

Bolag som har en positiv inverkan på hållbarhet benämns ofta som impactbolag, det vill säga bolag som utvecklar hållbara lösningar på globala problem. Intresset för impactbolag fortsätter öka på bred front i Sverige, där Fondbolagens förening redovisar att tillgångarna i till exempel impactfonder har tredubblats under perioden 2016-2020.


Sircular har över 2 000 startups, investerare och acceleratorer i plattformen. Under 2022 har vi genomfört cohorts med Norrsken Impact Accelerator, Invest Stockholm, +Impact (Danske Bank) och Time to Raise. Vår tjänst användes även under det välbesökta Sthlm Fintech week, för att lista fintechbolag med störst potential. Genom samarbetet med ledande acceleratorer och unik matchmaking mellan startup och investerare, ser vi en tydlig trend för framtiden:


“Det bolag som kan kombinera hållbarhet, lönsamhet och långsiktighet kommer vara intressanta för att attrahera kapital och växa över tid”

Expertens fem tips på hur du investerar i framtidens tillväxtbolag:


Impactbolagen är vägvisare.

Det bolag som har hittat en lösning på ett globalt eller regionalt problem som går att koppla till något av FN:s 17 globala mål kommer fortsatt att vara intressanta. Impactbolag kommer att vara viktiga vägvisare även för större bolag att samarbeta över gränser, hitta nya sätt att jobba och skapa hållbara värdekedjor.


Långsiktighet och lönsamhet är nyckeln.

Förutom att ha hållbarhet i fokus, så behöver bolaget ha den strategiska styrningen på plats för att kunna växa över tid. Långsiktighet och en plan för att nå lönsamhet är viktiga faktorer. Här har impactbolagen mycket att lära av traditionella vinstdrivande företag där vision, strategi och mål ofta är tydligt definierade med nyckeltal som följs upp löpande. Sätt dig in i hur bolaget ska växa långsiktigt och vilken strategi som är satt för att tjäna pengar och nå lönsamhet.


Minska mänskliga avtryck.

De bolag som kan minska de mänskliga avtrycken i världen och gör vår vardagliga konsumtion mer hållbar, har allt att vinna. Teknikbolag som står i strålkastarljuset i de cohorts som Sircular genomfört med Norrsken, DanskeBank och Invest Stockholm agerar inom agritech, foodtech, greentech och proptech, det vill säga bolag som bidrar till att förbättra distribution och hållbara alternativ för mat samt förnybar el och digitalisering av fastigheter och förvaltning.


Investera i det du förstår.

Det är viktigt att du förstår hur bolaget skapar värde på marknaden. Skulle du själv kunna använda produkten eller enkelt kunna beskriva den för någon annan. Genom att förstå hur bolaget skapar värde för sin marknad är det enklare att utvärdera långsiktigheten och potential för framtida tillväxt.


Sprid risken.

En investering innebär alltid en risk. Att investera i onoterade bolag innebär en ökad risk, eftersom tillgången till information kan vara begränsad. Risken ska alltid vara medveten och bör ses som en del av en välbalanserad investeringsstrategi med olika tillgångsslag över olika branscher, regioner och instrument.

11 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page