top of page

Kapitalresning med kvinnor i fokus

Updated: Jun 14, 2022

En av de största utmaningarna som kvinnliga företagsgrundare och entreprenörer står inför är att resa kapital. Enligt Di Digital gick endast en procent av kapitalet som investerades i Sverige under 2020 till bolag grundade av kvinnor – en trend som hållit i sig sedan tidningen 2015 började kartlägga utvecklingen. För att vända den trenden lanseras Time to Raise, ett initiativ som tillsammans med oss på Sircular stöttas av SEB, Microsoft, WeWorkLabs, forskningsinstitutet RISE, Invest Stockholm.

Första steget är en antagningsprocess där företag i startupfasen inom IT- och Techbranschen med minst en kvinnlig grundare kan ansöka. De som kvalar in får delta i ett åtta veckor långt program som ska ge stöd åt entreprenörerna. Företagen som är med som huvudpartners kommer att använda sina nätverk och kompetens för att maximera chansen för de kvinnliga entreprenörernas få kapital.


"– Att det är så få företag med kvinnliga grundare som får kapital är något som hämmar utveckling. Därför är vi stolta att vara en del av detta initiativ och erbjuda en plattform som gör det lättare för investerare och entreprenör att mötas, säger Daniel Isaacs, vd och grundar på Sircular."

Kandidaterna som blir antagna kommer att få mentorer i form av entreprenörsprofiler med gedigen erfarenhet inom kapitalanskaffning. Mentorer kommer att jobba tillsammans med entreprenörerna och ge konkreta tips och råd för att öka sina chanser att få investeringar. Till sist kommer entreprenörerna få möjlighet att presentera sig för investerare som strävar efter att diversifiera sina portfolion.

För att söka till Time to Raise behöver bolagen ha en eller flera kvinnliga grundare, vara baserade i Norden och vara verksamma inom IT- eller techbranschen. Dessutom ska bolagen fokusera på FN:s globala mål för hållbar utveckling samt ha en lanserad produkt och kunna uppvisa ett befintligt intresse hos potentiella kunder.

Ansökningsprocessen öppnar den 17 september 2021 och håller på fram till den 10 oktober 2021.

Läs mer om Time to Raise

11 views0 comments
bottom of page